Köpvillkor

Allmäna upplysningar

Juridiskt namn: BERNINA Nordic A/S CVR. Nr: 20475145 Adress:BERNINA Nordic A/S, Børstenbindervej 12C, 5230 Odense M E-mail: Lars@bernina.dk Telefonnummer: +45 66 11 10 24  Etableringsår:  2001

Betalning:

Dankort Visa/Dankort Mastercard Leveranser: Vi levererar med PostDanmark. Fraktfri leverans på alla ordrar.

Leveranstiden för varan/varorna är 2-8 dagar.

Speciella villkor:

Om du ångrar ditt köp (ångerrätt) Du har 14 dagars ångerrätt, när du handlar hos oss. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du;

a) har mottagit din vara

b) får den sista varan i fysisk form, när det rör sig om ett avtal med flera olika varor, som är beställda i samma order, men som levereras vid olika tillfällen.

Du skall inom 14 dagar från mottagandet ge oss meddelande om, att du önskar att ångra ditt köp. Meddelandet skall ges genom besked till lars@bernina.dk eller via telefon på +45 66 11 10 24. I ditt meddelande skall du göra oss tydligt uppmärksamma på, att du önskar att utnyttja din ångerrätt. Du kan också välja att använda vårt standardångerblankett och sända med i returen. Denna finner du bifogad i din orderbekräftelse/vara och nederst i detta dokument.

Du kan inte ångra ditt köp genom att enbart neka mottagandet av varan utan att samtidigt ge oss tydlig information om detta.

Returer

Du skall sända din orderretur till oss snarast, utan onödig fördröjning, dock senast 14 dagar efter, att du har meddelat oss, att du önskar att ångra ditt köp. Du skall stå för de direkta utgifterna i förbindelse med returfrakt av varan.

Vid retur är du ansvarig för, att varan är packad på ett säkert sätt.

Du ansvarar för varan från tidspunkten för varans ivägskickande. Vissa varor kan p g a deras art inte returneras med normal post. Detta gäller för symaskiner.

Varor undantaget ångerrätten:

Leverans av digitalt innehåll, som inte levereras på ett fysiskt medium - om leveransen är ivägskickad och konsumenten i förväg har uttryckt sitt samtycke och godkännande av, att vidkommande därmed mister sin ångerrätt.

Leverans av tidningar, tidsskrifter eller magasin.

Varans skick, när du sänder den i retur

Du hålls ansvarig för eventuell försämring av varans värde, som kan hänföras annan hantering, än vad som är nödvändigt för att fastslå varans art, egenskaper och det sätt, den fungerar på. Med andra ord – du kan pröva varan på samma sätt, som om du prövade den i en fysisk butik. Om varan är använd utöver, vad som är beskrivet ovanför, betraktar vi den som använd, vilket betyder, att du vid ångrandet av köpet endast får en del eller inget av köpebeloppet i retur, beroende på varans handelsmässiga värde. För att motta hela köpebeloppet i retur får du alltså göra detsamma, som man kan i en fysisk butik. Du får prova varan, men inte ha använt den i vardagligt bruk.

Återbetalning av köpebeloppet

Om du ångrar ditt köp, får du naturligtvis tillbaka det belopp du har betalat in till oss. Vid ev fall av en värdeminskning, som du står ansvarig för, fråndras detta från köpebeloppet. Om du åberopar din ångerrätt, återför vi alla betalningar vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (dock inte extra omkostnader som kommer sig av ditt eget val av en annan leveransform än den billigaste form för standardleverans, som vi erbjuder). Detta ska ske utan onödig fördröjning och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum, då vi har mottagit meddelandet om din önskan att ångra detta avtal. Vi genomför en sådan återbetalning med samma betalningsmedel, som du använde vid den första transaktionen, om du inte uttryckligen har angett något annat. Vi kan hålla tillbaka återbetalningen, tills vi har mottagit varan i retur, om du inte kan framvisa dokumentation på att du har returnerat den.

Om du ångrar köpet, skall varan sändas till: ERNINA Nordic A/S, Filial, Mellbygatan 10, 531 31 LIDKÖPING

Vad skall jag sända med tillbaka?

Du skall bifoga en kopia av orderbekräftelsen. Handläggandet går snabbare om du också fyller i vårt standardångerblankett eller bifogar följande label

Anmärkning! Vi mottar inte paket som skickats med efterkrav.

Om det är något fel på varan (reklamationsrätt)

När du handlar på shop.bernina.dk har du självfallet 24 månaders reklamationsrätt. Det betyder, att du antingen kan få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller avslag på priset, beroende på den konkreta situationen.

Det är självfallet ett krav, att reklamationen är berättigad, och att felet/bristen inte har uppstått som en följd av ett felaktigt användande av produkten eller annat skadligt beteende.

Hur snabbt skall jag reklamera?

Du skall reklamera inom ”rimlig tid” efter, att du har upptäckt felet/bristen hos varan. Om du reklamerar inom två månader efter, att felet/bristen är upptäckt, anses reklamationen vara rimlig. Vi ersätter rimliga fraktomkostnader. Varan sändes till: BERNINA Nordic A/S, Filial, Mellbygatan 10, 531 31 LIDKÖPING. Vi har användning av följande information, när du sänder varan till oss: anteckna vad problemet är, så detaljerat som möjligt.

Använd gärna vårt RMA schema här . Det är inte ett krav, men det underlättar vår hantering, och minimerar expeditionstiden för reklamationen.

Anmärkning! Vi mottager inte paket sända med efterkrav eller liknande. Kom ihåg, att varan alltid skall sändas tillbaka i säkert emballage, och kom ihåg att spara kvittensen på försändelsen, så vi kan återbetala dina fraktomkostnader.

Vad gör vi med dina personliga upplysningar (persondatapolitik) För att du ska kunna ingå avtal med oss, behöver vi följande upplysningar: Namn, Adress, Telefonnummer, E-mail adress.

Vi registrerar dina personupplysningar för ändamålet, att kunna leverera varor till dig. Personupplysningarna registreras hos BERNINA Nordic A/S och sparas i fem år, därefter raderas upplysningarna. När det insamlas personupplysningar via vår websida, försäkrar vi, att det alltid sker genom avgivande av ditt uttryckliga samtycke, således att du är informerad om precis, vilka upplysningar, som insamlas och varför. Direktören och Logistikchefen för BERNINA Nordic A/S har tillgång till de upplysningar, som registreras om dig.

Den dataansvarige på shop.bernina.dk är Lars Rex. Vi förvarar inte kundupplysningar krypterat. Vi sänder inte kundupplysningar krypterat. Upplysningar lämnade till shop.bernina.dk vidarelämnas eller säljs på inga sätt till tredjepart, och vi registrerar inga andra personliga upplysningar.

Som registrerad hos BERNINA Nordic A/S har du alltid rätt till att motsäga dig registreringen. Du har också rätt till insyn i, vilka upplysningar, som finns registrerat om dig. Dessa rättigheter har du genom Persondatalagen och rättelser hänvisas i förbindelse med detta härmed till BERNINA Nordic A/S via E-mail: lars@bernina.dk.

Klagomål

Om du vill klaga över ditt köp, skall du kontakta E-mail: Lars@bernina.dk eller skicka till adress:Webshop, BERNINA Nordic A/S, Børstenbindervej 12C, 5230 Odense M.

Om vi inte lyckas att finna en lösning, kan du skicka in ett klagomål till relevant nämnd på området, om betingelserna för detta är uppfyllda.

Reklamationsnämnden - www.kfst.dk Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby Mail: kfst@kfst.dk Tlf.: 41 71 50 00

Ångerblankett 

(denna blankett ifylles och returneras endast, om ångerrätten göres gällande)

- Till BERNINA Nordic A/S, Børstenbindervej 12C, 5230 Odense M. eller E-mail lars@bernina.dk: - Jag meddelar härmed, att jag önskar att göra ångerrätten gällande i förbindelse med mitt köpsavtal gällande följande varor....

- Beställt den / mottaget den

- Konsumentens namn (Konsumentens namn)

- Konsumentens adress (Konsumentens adress)

- Konsumentens underskrift (Konsumentens underskrift) (endast om formulärets innehåll meddelas på papper)

- Datum

 

Lägg till en kommentar

Din bedömning

Fördelning

0
0
0
0
0